De Man & Partners

De Man & Partners is een gedegen kantoor met veel know how op het brede vlak van Credit Management en (Gerechtelijke) Incasso. Persoonlijke aandacht, flexibiliteit, kwaliteit en betrouwbaarheid zijn daarbij onze sleutelwoorden.

De mensen.

Door met een ervaren team te werken, is het overzicht op uw zaken goed en duidelijk. U heeft altijd een vast contactpersoon die uw zaken behandelt, de achtergrond van uw zaken kent en die uw wensen kent. Voor ons team bent u geen nummer, maar een persoon. U krijgt de aandacht die u verdient!

De incasso.

Het hele incassotraject, van sommatie tot beslaglegging, wordt voor u verzorgd. Daarbij houden wij vanzelfsprekend rekening met uw wensen en policy. Al onze invorderingsacties zijn erop gericht om voor u het hoogste rendement te krijgen. Het komt ons niet vreemd voor om huisbezoeken te doen, teneinde een nog persoonlijker aanpak te bewerkstelligen. Onze ervaring is dat juist uw debiteur deze sociale aanpak enorm waardeert.

De klanten.

Ons kantoor maakt geen onderscheid in grote of kleine opdrachtgevers of in hoge of lage vorderingen. Al uw vorderingen krijgen bij ons de juiste aandacht. Voor iedere specifieke zaak is een traject ontwikkeld waardoor de kosten voor u laag blijven en de behandeling zo snel mogelijk gaat. Het gaat er uiteindelijk om dat u uw geld ontvangt.

Het verschil.

De meeste incassobureaus blijven steken in het verzenden van aanmaningen, maar in nauwe samenwerking met onze gerechtsdeurwaarder kunnen wij de minnelijke  incassofase waar nodig en gewenst voortzetten naar de procedurele en executoriale fase.

Print Friendly, PDF & Email