Ik ben schuldenaar

U heeft een brief van ons ontvangen.
Dat betekent dat een van onze opdrachtgevers ons heeft aangegeven dat hij/zij een vordering tegen u heeft en dat hij/zij ons heeft verzocht tot incasso over te gaan.

Het is van belang dat u onze brief leest, zodat u weet wie een vordering tegen u heeft ingesteld en wat er gevorderd wordt. Vervolgens is het belangrijk dat u actie onderneemt. Als u geen actie onderneemt, gaan wij ervan uit dat u de vordering erkent, maar geen medewerking wenst te verlenen aan een oplossing. Wij gaan dan verder met de uitvoering van onze incasso werkzaamheden en dat zou ook kunnen betekenen dat wij u namens de schuldeiser dagvaarden om voor de rechter te verschijnen, waardoor mogelijk ook de kosten voor u hoger worden (indien de rechter de vordering van de schuldeiser toewijst).

Erkent u de vordering van de schuldeiser en wilt u tot betaling overgaan?
Dan kunt u hier betalen via iDeal. Uiteraard kunt u ook via uw bank betalen of via contante betaling op ons kantoor.

Wilt u wel betalen, maar heeft u niet voldoende middelen?
Dan is het wellicht mogelijk om een betalingsregeling te treffen. Neemt u dan contact met ons op. Wij zullen dan de mogelijkheden met u bespreken en als er mogelijkheden zijn, zullen wij u vragen een onderbouwd betalingsvoorstel te doen.

Heeft u kennis genomen van de vordering, maar bent u het niet eens met de vordering?
Neemt u dan ook contact met ons op en deel ons mee welke bezwaren u tegen de vordering heeft. Wij zoeken dan een en ander voor u uit en overleggen met de schuldeiser, zodat er op die manier een oplossing gezocht kan worden.

U heeft een ambtelijk stuk van ons ontvangen
Dat betekent dat een van onze gerechtsdeurwaarders namens een schuldeiser een officieel document aan u heeft uitgereikt of aan uw adres heeft achtergelaten. Dit kan bijvoorbeeld een dagvaarding, een vonnis, een loon- of bankbeslag of een beslag op uw inboedel of onroerende zaken zijn.

Ook in deze gevallen is het van belang dat u kennis neemt van de ambtelijke stukken. Heeft u vragen naar aanleiding van de ambtelijke stukken die u heeft ontvangen van onze gerechtsdeurwaarder, neemt u dan contact met ons op. Ook vindt u via het menu documenten op deze website diverse bijsluiters waarin uitleg wordt gegeven wat de aan u uitgereikte ambtelijke stukken voor u betekenen en wat u kunt doen.