Nieuws

26-02-2019
Ons gerechtsdeurwaarderskantoor Pruijn & V.d. Bergh en al onze PB divisies zijn per 1 maart 2019 verhuisd.
Lees meer
2-1-2019
Alle eenmanszaken in Nederland krijgen voor 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer. Daarmee voldoet de Belastingdienst aan de eis van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om te komen met een alternatief voor het huidige nummer, dat het burgerservicenummer (BSN) bevat.
Lees meer
20-11-2018
Minister Dekker (voor Rechtsbescherming) wil de griffierechten voor kleinere vorderingen wijzigen. In civiele zaken in eerste aanleg zullen de tarieven voor vorderingen tussen de € 500 en € 5000 straks lager uitvallen. Hiermee wil de minister tegemoet komen aan de bezwaren die sinds de verhoging van deze tarieven in 2011 worden geuit. De huidige tarieven zouden de toegang tot de rechter te veel belemmeren.
Lees meer
1-10-2018
De griffierechten die ondernemers betalen voor vorderingen van 500 tot pakweg 2500 euro moeten omlaag. Door een ‘tussenschijf’ te introduceren wordt het voor kleine ondernemingen beter mogelijk om van het recht gebruik te maken. Deze maatregel kan genomen worden zonder gevolgen voor het budget van het ministerie van Justitie en Veiligheid, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW na een bijeenkomst met Kamerleden.
Lees meer
06-06-2018
In 2017 wisten ruim 94.000 mensen de schuldhulpverlening te vinden, vergeleken met 89.000 in het jaar ervoor. De gemiddelde schuld in 2017 betrof 42.100 euro, verdeeld over 13 schuldeisers. Dit blijkt uit de cijfers in het vandaag gepresenteerde jaarverslag van de NVVK, de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Niet eerder meldden zoveel mensen met financiėle problemen zich bij leden van de NVVK.
Lees meer
18-04-2018
Steeds meer mensen zien af van een gang naar de rechter omdat ze het niet kunnen betalen. Daarom moeten de kosten om een rechtszaak te voeren, de griffierechten, drastisch omlaag. Dit bepleit Frits Bakker (voorzitter van de Raad voor de rechtspraak) in zijn jaarbericht dat volgende week maandag als onderdeel van het jaarverslag van de Rechtspraak verschijnt.
Lees meer
11-04-2018
Het is goed dat juist de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank) financiering beschikbaar stelt om vorderingen van mkb-bedrijven op gemeenten over te nemen. Dat zegt directeur Leendert-Jan Visser van MKB-Nederland.
Lees meer
23-03-2018
Bestuursorganen kunnen sinds 2009 bij de executie van dwangbevelen ook aanspraak maken op redelijke buitengerechtelijke kosten. Tot voor kort gold de regel dat enkel redelijke buitengerechtelijke kosten in rekening konden worden gebracht met een maximum van 15% van de hoofdsom. Voor hoge(re) bedragen slechts de redelijke kosten, omdat 15% in die gevallen onredelijk is.
Lees meer
13-02-2018
Mkb-ondernemers huren steeds minder een deurwaarder in. De almaar verder stijgende griffierechten wegen niet meer op tegen het innen van kleine (tot zo’n 1.000 euro) onbetaalde facturen. Dit is een groot probleem en het kan wanbetalingen stimuleren meent MKB-Nederland. De ondernemersorganisatie wil een verlaging tot 117 euro voor zaken tot 5.000 euro.
Lees meer
17-01-2018
Per 1 januari 2018 gaan een aantal nieuwe regels gelden die van belang zijn voor mensen met schulden. Vanaf 2018 word je beter beschermd tegen voorhuwelijkse schulden van je echtgenoot. Wanneer je een klacht tegen een deurwaarder wil indienen bij de kamer voor gerechtsdeurwaarders moet je eerst € 50 betalen. De kostendelersnorm wordt ingevoerd voor betalingsregelingen en kwijtschelding belastingen en toeslagen. En de overheid mag minder incassokosten in rekening brengen
Lees meer