Juridisch Advies

Juridisch Advies

Als ondernemer komt u weleens in situaties waarin juridisch advies of juridische hulp gewenst is, zoals bijvoorbeeld:

- bijstand in juridische geschillen
- opstellen van overeenkomsten
- opstellen van algemene voorwaarden

U sluit een overeenkomst met uw klant en voert uw deel van de overeenkomst naar eer en geweten en conform de overeenkomst uit. Toch blijft betaling naar aanleiding van de door u gezonden factuur uit en uw klant weigert zijn deel van de overeenkomst, betaling, na te komen.

De Man & Partners, juridisch adviseurs te Veenendaal, heeft kennis hoog in het vaandel staan en werkt met een team van ervaren en specifiek opgeleide gerechtsdeurwaarders, juristen en juridisch medewerkers, zodat wij u op juridisch gebied vergaand bijstaan.

Samen met u bepalen wij de juridische aard en achtergrond van de betreffende overeenkomst en van het ontstane geschil. Op basis daarvan adviseren wij u omtrent o.a. de rechten en plichten van u en uw klant, de verschillende mogelijkheden om uw recht te halen en de kans van slagen in een civiele procedure.

Daarnaast kunnen wij u terzijde staan met preventief juridisch advies en ondersteuning. Te denken valt dan aan advies met betrekking tot de wijze van het sluiten van overeenkomsten en het gebruik van algemene voorwaarden of het opstellen van overeenkomsten of algemene voorwaarden.

Rechtsbijstand in procedures
Wanneer u betrokken dreigt te raken of bent in een juridische procedure voor de kantonrechter, kan dit veel emoties teweegbrengen, negatieve energie opleveren en veel tijd kosten. Het is dan fijn als u gebruik kunt maken van de juiste laagdrempelige juridische ondersteuning en rechtsbijstand.

Onze juristen en juridisch medewerkers staan u graag bij. Wij doen dagelijks juridische beoordelingen, staan vaak in rechtszalen voor onze cliënten en hebben ruime ervaring in het opstellen akten (formeel genoemd: conclusies) voor rechtszaken.

Samen met u bepalen we de strategie en bekijken we de eventuele mogelijkheden of een procedure bij de kantonrechter nog te voorkomen is. Als een procedure niet te voorkomen is, treden wij op als uw (proces)gemachtigde. Wij vergezellen u tijdens zittingen (comparities van partijen of getuigenverhoren) of nemen deze voor u waar en zorgen voor redactie van schriftelijke stukken (conclusies en akten). Op die manier zorgen wij ervoor dat wij u zoveel mogelijk ontlasten en dat wij een optimaal resultaat in uw juridische kwestie(s) realiseren.

Wenst u rechtsbijstand in een procedure voor de kantonrechter, neemt u dan contact met ons op. Wij staan u graag terzijde.

Opstellen en beoordelen van overeenkomsten
Als ondernemer sluit u (vrijwel) dagelijks overeenkomsten, waaruit zowel voor u als voor uw klant of opdrachtgever verbintenissen voortvloeien. Om misverstanden te voorkomen, is het belangrijk dat zo’n overeenkomst voor alle partijen duidelijk is en dat voor ieder duidelijk is wat hij/zij mag verwachten van de ander. Vaak gaat het dan om verkoopovereenkomsten of koopovereenkomsten, maar het kan ook gaan om bijvoorbeeld een geldleningsovereenkomst of een overeenkomst om iets te doen (of juist te laten).

Hoewel er vele praktijkvoorbeelden zijn waarbij overeenkomsten slechts mondeling worden gesloten, zijn er ook veel situaties waarbij vastlegging van de overeenkomst of het contract wel gewenst is.

Onze juristen juridisch medewerkers zijn gespecialiseerd in overeenkomstenrecht (verbintenissenrecht) en adviseren u over de inhoud van uw overeenkomst of kunnen deze voor u opstellen. Met een goede overeenkomst vooraf, worden immers problemen achteraf voorkomen. Een goed begin is het halve werk!

Wilt u een overeenkomst door ons laten beoordelen of wenst u dat wij een overeenkomst voor u opstellen, neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

Opstellen en beoordelen van Algemene voorwaarden
Veel bedrijven maken gebruik van Algemene Voorwaarden. Bij of direct na de start van de onderneming worden de Voorwaarden opgesteld, waarna iedere ondernemer hoopt ze zo weinig mogelijk te hoeven gebruiken. Maar als ze nodig zijn, dan heb je ze tenminste en kun je er aanspraak op maken…

In de praktijk blijkt vaak niets minder waar en net op het moment dat u als ondernemer de Voorwaarden nodig hebt, heeft u er niets aan.

Onze juristen en juridisch medewerkers beoordelen uw algemene voorwaarden of stellen deze op en zorgen dat ze up to date zijn en afgestemd op uw specifieke bedrijfssituatie en dienstverlening.

Ook adviseren wij u over het gebruik van uw algemene voorwaarden, zodat deze ook van toepassing zijn op de overeenkomsten die u sluit.

Wilt u uw algemene voorwaarden door ons laten beoordelen of wenst u dat wij de algemene voorwaarden voor u updaten of opstellen, neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag.