Blogs

Geld lenen en een geldleningsovereenkomst
  • Home
  • Blogs
  • Geld lenen en een geldleningsovereenkomst
27-12-2017
Als incassopartner en –aanbieder krijgen wij regelmatig verzoeken tot incasso van niet terugbetaalde geldleningen. Daarbij komen wij echter wel eens praktische problemen tegen voor of tijdens de incassoprocedure. Met deze BLOG geven wij enkele tips wat u kunt doen bij het lenen van geld aan een derde.

Als u geld uitleent, zal het de bedoeling zijn dat dit terugbetaald wordt. Echter, in de praktijk ontstaan hierover nog wel eens problemen, zoals dat niet duidelijk is welke bedrag exact geleend is, dat er geen afspraken zijn gemaakt wanneer er moet worden terugbetaald en onder welke voorwaarden dat moet gebeuren. Dit soort problemen is eenvoudig te voorkomen.

1. Leg vast in een overeenkomst welk bedrag u leent en aan wie u dat doet
Als u geld leent aan iemand, is het belangrijk dit te bevestigen. Leg daarom vast wie de betrokken partijen zijn en welk leningsbedrag van toepassing is.

2. Zorg dat u kunt bewijzen dat u dit bedrag ook heeft verstrekt
Bij het lenen van geld is het van belang dat helder is op welk moment u welk bedrag heeft verstrekt. Dit kan door in de overeenkomst vast te leggen op welke datum u welk bedrag heeft verstrekt (uiteraard ondertekenen de betrokkenen de overeenkomst) of door een bankoverboeking, waardoor u naast de overeenkomst ook een bankafschrift heeft, waaruit de daadwerkelijke verstrekking blijkt.

3. Maak afspraken over de termijn van terugbetaling
Bij het lenen van geld, zal het de bedoeling zijn dat dit terugbetaald wordt. Zorg daarom dat u duidelijke afspraken maakt binnen welke termijn het geleende bedrag terugbetaald moet zijn en op welke manier dat zal gebeuren. Mag bijv. het gehele bedrag aan het einde van de looptijd worden terugbetaald of zullen er maandelijkse aflossingen plaatsvinden en welke minimumbedragen zijn dat dan. Door het vastleggen van deze afspraken creëren betrokkenen duidelijkheid naar elkaar en worden discussies achteraf voorkomen.

4. Maak afspraken over de consequenties als niet (tijdig) wordt terugbetaald
In de meeste situaties zal de lening volgens afspraak worden afgelost. Er zijn echter ook uitzonderingen, waardoor terugbetaling uitblijft. Het is dan ook van belang in de overeenkomst de consequenties te benoemen voor het geval tijdige terugbetaling achterwege blijft. Gebruikelijk is om af te spreken dat bij uitblijven van tijdige betaling het restantverschuldigde volledig opeisbaar wordt.

Uiteraard kunt u in de overeenkomst ook aanvullende afspraken vastleggen, zoals bijvoorbeeld een rentevergoeding. Deze vastlegging is dan afhankelijk van uw specifieke situatie en onderlinge afspraken.

Vaak zullen er bij een lening en de terugbetaling daarvan geen problemen zijn en door het vastleggen van bovengenoemde zaken zal duidelijkheid tussen betrokkenen ontstaan, waardoor eventuele problemen worden voorkomen! En mocht er dan toch nog een terugbetalingsprobleem ontstaan, dan heeft u in ieder geval het nodige gedaan om uw rechten veilig te stellen.

Wenst u verder advies in uw lopende geldleningsovereenkomsten, wilt u hulp bij het opstellen van een geldleningsovereenkomst of is er sprake van niet-terugbetaling, dan helpen wij u graag.

Corné de Man, 06-4833 5089