Blogs

KEIGOED?
27-12-2017
Inwerkingtreding

Het programma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak (KEI) is inmiddels zover. Sinds 1 september jongstleden heeft KEI zijn intrede gedaan in handelszaken met advocaat bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en is digitaal procederen daar verplicht. De trein dendert nu door. Ook de procedure zelf wordt anders opgetuigd, kijk eens naar dit artikel :

Artikel 30p (nieuw) RV :lid 1: “De rechter kan, indien alle partijen op de mondelinge behandeling zijn verschenen, tijdens of na de mondelinge behandeling ter zitting mondeling uitspraak doen”.

Tussenuitspraken mogen steeds mondeling worden gedaan, ongeacht of het een vorderingszaak of een verzoekzaak is, maar voor einduitspraken geldt een beperking. In vorderingszaken mag alleen in kort geding mondeling uitspraak worden gedaan en dus niet in bodemzaken (art. 357 Rv). In verzoekzaken geldt deze beperking niet en mag in alle gevallen mondeling uitspraak worden gedaan.

Als advocaat zult u in het bijzonder kijken naar de inhoudelijke kanten, terecht. Als gerechtsdeurwaarder hebben wij vanouds een grote rol bij de procesinleiding. Ook onder KEI willen wij u soepele methodes bieden, zodat u zich geen zorgen behoeft te maken over die inleiding. U kunt zich richten op de procedure. De inleiding van de procedure kan op twee manieren.

Procesinleiding volgens art. 112 Rv.

U kunt de procesinleiding zelf indienen (112Rv). Na indiening van het formulier is de zaak direct aanhangig bij de Rechtbank. U bepaalt zelf hoe u het bericht bij de verwerende partij bezorgt. Dit kan bijvoorbeeld per post of e-mail of u laat het door de deurwaarder betekenen. Dit moet u doen binnen 2 weken na het indienen van de procesinleiding. In veel gevallen kan het zinvol zijn zeker te weten dat de wederpartij weet wanneer de zaak speelt en wat de gronden zijn. Als gerechtsdeurwaarder kunnen wij online het BPR (controle adres) raadplegen zodat het adres van een natuurlijk persoon juist is. Bovendien komen wij bij de verwerende partij aan de deur zodat u ook kan beschikken over onze bevindingen. Zeker bij geldvorderingen nuttig.

Voorkom onnodige vertraging met de gerechtsdeurwaarder

U mailt uw inleiding naar ons (speciaal opengesteld) mail adres: kei@pbgroep.com, u ontvangt een bevestiging, wij controleren het adres (en zonodig DBR, het digitaal beslagregister ) en doen onze handeling binnen de gestelde termijn. U ontvangt ons stuk zowel digitaal als fysiek en desgewenst onze bevinding ter plaatse. Groot voordeel is dat na de betekening door de gerechtsdeurwaarder, bij het niet verschijnen van de verwerende partij, verstek wordt verleend, wat vertraging voorkomt. Heeft geen betekening door een gerechtsdeurwaarder

plaatsgevonden dan wordt geen verstek verleend als de wederpartij niet reageert en moet alsnog oproeping door de gerechtsdeurwaarder plaatsvinden.

Nadeel van deze procedure ex art.112 Rv ten opzichte van de na te behandelen procedure is dat u direct griffierecht bent verschuldigd.

Procesinleiding volgens art. 113 Rv.

Oproeping kan ook middels 113 Rv. Vooraf bepalen wij hoe het oproepingsbericht met procesinleiding wordt opgesteld. Wij realiseren uiteraard dat het stuk aan alle wettelijke vereisten voldoet , wij controleren he adres (en zonodig DBR) en doen onze handeling binnen de gestelde termijn. Op het oproepingsbericht vermelden wij standaard de inlogcodes voor de verweerder. Deze codes voor de verweerder vragen wij standaard voor u op. U ontvangt ons stuk zowel digitaal als fysiek en desgewenst onze bevinding ter plaatse.

Dit stuk moet u binnen 5 dagen uploaden. Voordeel van deze procedure ex art. 113 Rv is dat u nog geen griffierecht verschuldigd bent tot indiening. Dat biedt een mogelijkheid de zaak nog zonder procedure te regelen. In overleg kunnen wij bij onze betekening de verweerder vragen om diverse gegevens. Dat kan gaan om een motivatie om niet te betalen/ te reageren. Het kan ook gaan om een mailadres of een telefoonnummer zodat u zelf nog contact kan opnemen. In ieder geval zullen wij een bijsluiter bijvoegen waarin duidelijk wordt beschreven wat van de verweerder wordt verwacht.

Een tip is wellicht dat u, voordat u overweegt te gaan procederen, de gerechtsdeurwaarder een sommatie-exploot laat betekenen. De kans dat de wederpartij reageert wordt enorm vergroot terwijl ter plaatse kan worden bekeken (en besproken?) wat er aan de hand is. Dat voorkomt een procedure en bespaart tijd en geld voor uw cliënt. Daarnaast geeft het sommatie-exploot een actuele stand van de totale vordering, inclusief bijkomende kosten. Als deze niet wordt weersproken of zonder protest wordt behouden, dan is de hoogte van de vordering verder niet meer aan nadere berekening onderhevig.

Hebt u interesse om samen met ons Keigoed aan de slag te gaan? Stuur een mail naar kei@pbgroep.com en wij houden u de hoogte van onze diensten. Wilt u graag eens van gedachten wisselen, uitstekend, dan maken wij een afspraak.

Deze tekst is met zorg opgesteld. Leest u iets waarvan u denkt dat het onjuist is laat ons dat weten. Hebt u ideeën of suggesties, dan lezen/horen wij deze graag.