Ambtelijk Werk

De Gerechtsdeurwaarder

Als gerechtsdeurwaarders voeren wij een formeel en gevoelig beroep. Als enige in Nederland zijn gerechtsdeurwaarders bevoegd dagvaardingen uit te reiken, vonnissen uit te reiken, beslagen te leggen, onroerende zaken te ontruimen en openbare verkopen van roerende zaken te verrichten.

Vanwege het gevoelige karakter van de werkzaamheden, zijn gerechtsdeurwaarders gebonden aan strikte wettelijke regels en eisen die een vakkundige en correcte dienstverlening waarborgen. De kwaliteit, bedrijfsethiek en financiële bevoegdheid van gerechtsdeurwaarders worden continue gecontroleerd door onze branchevereniging (de Koninklijke Beroepsvereniging van Gerechtsdeurwaarders, KBvG) en de toezichthouder (het Bureau Financieel Toezicht, BFT).

Ambtelijke werkzaamheden

Als uw debiteur niet op minnelijke wijze (zonder tussenkomst van de rechter) tot betaling van uw vordering overgaat, kan De Man & Partners een gerechtelijke procedure starten met als doel de debiteur door de rechter tot betaling te laten veroordelen.

Voorafgaand aan de gerechtelijke procedure verzamelen wij informatie omtrent de financiële en juridische verhaalbaarheid van uw vordering, om een juiste inschatting te kunnen maken of een gerechtelijke procedure wel loont. Wij geven u na de minnelijke fase een betrouwbaar advies.

Bij vorderingen tot een belang van € 25.000,- voeren wij deze procedure volledig voor u uit. Bij huur- en arbeidszaken verzorgen wij alles voor u ongeacht het belang van de zaak. Dit houdt in dat wij de dagvaarding opstellen en uitbrengen en vervolgens tijdens de procedure optreden als uw gemachtigde. Bij overige vorderingen boven de € 25.000,-- zorgt De Man & Partners, tegen een gunstig tarief, voor de verplichte advocaatstelling. U heeft er geen omkijken naar!

Wanneer de rechter de vordering toewijst en uw debiteur betaalt nog niet uit vrije wil, kunnen onze gerechtsdeurwaarders met het verkregen vonnis beslag leggen op de inkomsten, vorderingen, en /of bezittingen van uw debiteur. Zeer belangrijk daarbij te vermelden is dat onze gerechtsdeurwaarders, in tegenstelling tot een regulier incassobureau, bevoegd zijn uitkeringen, werkgevers, fiscale teruggaven en op naam staande auto’s op te vragen bij de betreffende instanties, zodat wij hier indien nodig beslag op kunnen leggen. Uiteraard nemen wij bij beslaglegging het kostenrisico in ogenschouw.

Verder heeft de gerechtsdeurwaarder inzage in de Basisregistratie Personen, zodat het woonadres van uw debiteur geverifieerd kan worden. Een regulier incassobureau heeft dat niet.

Wilt u ook een juiste inschatting krijgen voor uw specifieke situatie? Wij gaan graag met u in gesprek! Neem contact met ons op .

Tarieven

Voor de ambtelijke werkzaamheden hanteren wij de thans geldende Btag-tarieven. Een overzicht van de thans geldende BTAG-tarieven treft u hier aan.

Termijnen

Een overzicht van meest voorkomende termijnen treft u hier aan.

Voor de advocatuur

PB Advocatuur is een afdeling binnen de PB Groep die speciaal gericht is op het uitvoeren van alle soorten opdrachten vanuit de advocatuur in de minnelijke-, conservatoire-, procedurele-, en executoriale fase.

Zie verder: http://www.pbadvocatuur.nl

Opdracht geven

Uw opdracht tot het verrichten van ambtelijke werkzaamheden ontvangen wij graag via onze website PBAdvocatuur.nl.